Pałac Westminsterski

Pałac Westminsterski stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych Londynu. Położony na brzegu Tamizy pałac pełni funkcję brytyjskiego parlamentu. Dzięki bogatej historii i niezwykłej architekturze przyciąga setki miłośników zwiedzania.

Pałac Westminsterski - historia obiektu. Co warto zobaczyć?

Zabytkowy pałac Westminsterski to przykład budowli neogotyckiej. Obiekt stanowi siedzibę brytyjskiej Izby Gmin oraz Izby Lordów. Jego budowa rozpoczęła się w 1016 r. z polecenia króla Kanuta Wielkiego. Kolejny władca Anglii, Edward Wyznawca, zdecydował o wzniesieniu Opactwa Westminsterskiego. Pałac stanowił główną siedzibę króla aż do czasów późnego średniowiecza. Za najstarszy, zachowany do dnia dzisiejszego element pałacu uznaje się Westminster Hall. Pierwsze obrady parlamentu w Palace of Westminster odbyły się w 1295 r. W 1512 r. w budynku wybuchł pożar, na skutek którego znaczna część pałacu uległa doszczętnemu zniszczeniu. Po renowacji obiekt stał się również miejscem obrad Royal Courts of Justice. W 1534 r. król Henryk VIII wyprowadził się z pałacu, a Westminster służył jedynie jako miejsce obrad parlamentu oraz siedziba sądów. Od początku XVIII stulecia w obrębie pałacu dokonywano wielu zmian, gdyż na ternie budowli zaczynało brakować miejsca do prowadzenia obrad parlamentarnych. Ostatnie prace związane z przebudowami miały miejsce w 1827 r. W 1834 r. w Sali obrad Izby Lordów wybuchł pożar, który rozprzestrzenił się na sporą część budowli. Pierwsze prace w związku z odbudową miały miejsce w Painted Chamber oraz White Chamber, by obydwie Izby (Gmin i Lordów) mogły obradować. Nowy pałac wzniesiono w stylu neogotyckim, a prace wykończeniowe trwały do roku 1870. Podczas II wojny światowej obiekt został nieco zniszczony przez niemieckie bomby.

Pałac Westminsterski udostępniony jest do zwiedzania w soboty oraz letnie dni otwarte. Ceny biletów dla dorosłych wynoszą 18,50 £, zaś w przypadku zwiedzania z dziećmi w wieku od 5 do 15 lat pierwsze dziecko może wejść na teren obiektu za darmo, zaś za drugie należy zapłacić 7, 50 £. Młodzież, studenci oraz emeryci otrzymają wejściówkę za 16 £. Podczas zwiedzania można zobaczyć m.in. słynną Izbę Gmin, Izbę Lordów oraz historyczną Westminster Hall. Istnieje także możliwość zarezerwowania wizyty, w trakcie której zwiedzający przyjrzą się debatom i komitetom odbywającym się w Izbie Gmin oraz Izbie Lordów.

Pałac Westminsterski - symbol brytyjskiej stolicy

Długa i niezwykle ciekawa historia pałacu Westminsterskiego przyciąga żądnych wrażeń pasjonatów zwiedzania, którzy pragną bliżej zapoznać się z życiem politycznym Wielkiej Brytanii. Wycieczka po korytarzach oraz izbach obiektu może okazać się interesującą przygodą również dla rodzin z dziećmi.